Realizacje


Remid Częstochowa - 2019 r.

Remont elewacji wraz z poszyciem dachu


Eltrox Wrzosowa - 2019 r.

II etap

Kompleksowa realizacja budynku socjalno - biurowego

- Montaż konstrukcji stalowych

- Wykonanie posadzki przemysłowej

- Montaż płyt warstwowychKonshurt Częstochowa - 2019 r.

- Roboty ziemne, żelbetowe i murowe


Cemex Rudniki - 2019 r.

- Roboty żelbetowe

- Fundamenty pod maszyny

- Posadzka przemysłowa


Eltrox Wrzosowa - 2018 r. 

I etap

Budowa hali, wykonanie konstrukcji stalowej

- Montaż płyt warstwowych

- Montaż świetlika

- Wykonanie posadzki przemysłowej


Wosana Turów - 2018 r.

Kompleksowa realizacja budynku socjalno - biurowego

Centergaz Częstochowa - 2018 r.

Kompleksowa realizacja remontu wiaty magazynowej

- Piaskowanie i malowanie konstrukcji

- Oblachowanie

-Wykonanie posadzki przemysłowej

Chemiczne Rudniki- 2018r.

Kompleksowa realizacja robót ziemnych i żelbetowych:

- Konstrukcje żelbetowe

- Posadzka przemysłowa

Budowa hali produkcyjno - magazynowej odlewni żeliwa z częścią socjalną w Częstochowie - 2017r.

Kompleksowa realizacja całego obiektu:

- Konstrukcje żelbetowe

- Montaż konstrukcji stalowej

- Montaż torowiska pod suwnicę

- Roboty murarskie

- Posadzka przemysłowa


Rozbudowa hali prod- magaz w Pawłowicach - 2017r.

- Konstrukcje żelbetowe

- Montaż prefabrykowanego stropu

- Posadzka przemysłowa

- Roboty murarskie

Punkt zbiórki odpadów wtórnych w Piekarach Śląskich - 2017r.

- Płyta fundamentowa

- Posadzka przemysłowa wraz z kanałami odprowadzającymi ścieki

- Montaż ścian oporowych 

Boisko lekkoatletyczne w Woźnikach - 2017r.

- Ściany oporowe

Wykonanie fundamentów pod zbiorniki i konstrukcje stalową w Rudnikach - 2017r.

- Konstrukcje żelbetowe

- Posadzka przemysłowa

Budowa hali magazynowej w Turowie - 2016r.

- Roboty budowlane

- Konstrukcje żelbetowe

- Posadzka przemysłowa

Budowa punktu rozładunku klinkieru w Rudnikach - 2016r.

- Konstrukcje żelbetowe

Budowa wiaty w Częstochowie - 2016r.

Kompleksowa realizacja całego obiektu

- Roboty budowlane

- Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej

- Posadzka przemysłowa

Rozbudowa zakładu lakierniczego wraz z wykonaniem wiaty w Częstochowie - 2016r.

Kompleksowa realizacja całego obiektu

- Roboty budowlane

- Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej

- Posadzka przemysłowa

Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie - 2015r.

- Montaż zbrojenia

Budowa hali produkcyjno - magazynowej z częścią socjalną w Częstochowie - 2015r.

Kompleksowa realizacja całego obiektu:

- Konstrukcje żelbetowe

- Montaż słupów żelbetowych prefabrykowanych

- Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej

- Montaż torowiska i suwnicy

- Roboty murarskie

- Posadzki przemysłowe

Budowa hali produkcyjno- magazynowej w Wojkowicach - 2014r.

- Konstrukcje żelbetowe (fundamenty, ściany podwalinowe, kanały technologiczne).

- Montaż słupów żelbetowych prefabrykowanych.

- Montaż konstrukcji wsporczej instalacji technologicznej.

- Wykonanie belki podtorza suwnicy bramowej wraz z montażem szyn. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.