Realizacje

Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszej pracy.


Remid Częstochowa - 2019 r.

Remont elewacji wraz z poszyciem dachu


Eltrox Wrzosowa - 2019 r.

II etap

Kompleksowa realizacja budynku socjalno - biurowego

 • Montaż konstrukcji stalowych
 • Wykonanie posadzki przemysłowej
 • Montaż płyt warstwowych

Konshurt Częstochowa - 2019 r.

 • Roboty ziemne, żelbetowe i murowe

Cemex Rudniki - 2019 r.

 • Roboty żelbetowe
 • Fundamenty pod maszyny
 • Posadzka przemysłowa

Eltrox Wrzosowa - 2018 r.

I etap
Budowa hali, wykonanie konstrukcji stalowej

 • Montaż płyt warstwowych
 • Montaż świetlika
 • Wykonanie posadzki przemysłowej

Wosana Turów - 2018 r.

Kompleksowa realizacja budynku socjalno - biurowego

 

wosana-turow-5
wosana-turow-4
wosana-turow-6
wosana-turow-7
wosana-turow-8
wosana-turow-1
wosana-turow-3
wosana-turow-2

 


Centergaz Częstochowa - 2018 r.

Kompleksowa realizacja remontu wiaty magazynowej

 • Piaskowanie i malowanie konstrukcji
 • Oblachowanie
 • Wykonanie posadzki przemysłowej

 

centergaz-czestochowa-1
centergaz-czestochowa-4
centergaz-czestochowa-3
centergaz-czestochowa-2

Chemiczne Rudniki- 2018r.

Kompleksowa realizacja robót ziemnych i żelbetowych:

 • Konstrukcje żelbetowe
 • Posadzka przemysłowa

 

chemiczne-rudniki-6
chemiczne-rudniki-5
chemiczne-rudniki-8
chemiczne-rudniki-7
chemiczne-rudniki-1
chemiczne-rudniki-2
chemiczne-rudniki-3
chemiczne-rudniki-4

Budowa hali produkcyjno - magazynowej odlewni żeliwa z częścią socjalną w Częstochowie - 2017r.

Kompleksowa realizacja całego obiektu:

 • Konstrukcje żelbetowe
 • Montaż konstrukcji stalowej
 • Montaż torowiska pod suwnicę
 • Roboty murarskie
 • Posadzka przemysłowa

 

budowa-hali-produkcyjno-magazynowej-odlewni-zelaza-5
budowa-hali-produkcyjno-magazynowej-odlewni-zelaza-4
budowa-hali-produkcyjno-magazynowej-odlewni-zelaza-6
budowa-hali-produkcyjno-magazynowej-odlewni-zelaza-7
budowa-hali-produkcyjno-magazynowej-odlewni-zelaza-8
budowa-hali-produkcyjno-magazynowej-odlewni-zelaza-1
budowa-hali-produkcyjno-magazynowej-odlewni-zelaza-2
budowa-hali-produkcyjno-magazynowej-odlewni-zelaza-3

Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej w Pawłowicach - 2017r.

 • Konstrukcje żelbetowe
 • Montaż prefabrykowanego stropu
 • Posadzka przemysłowa
 • Roboty murarskie

 

rozbudowa-hali-pawlowice-7
rozbudowa-hali-pawlowice-6
rozbudowa-hali-pawlowice-8
rozbudowa-hali-pawlowice-1
rozbudowa-hali-pawlowice-2
rozbudowa-hali-pawlowice-3
rozbudowa-hali-pawlowice-4
rozbudowa-hali-pawlowice-5

Punkt zbiórki odpadów wtórnych w Piekarach Śląskich - 2017r.

 • Płyta fundamentowa
 • Posadzka przemysłowa wraz z kanałami odprowadzającymi ścieki
 • Montaż ścian oporowych

 

punkt-zbiorki-odpadow-piekary-5
punkt-zbiorki-odpadow-piekary-4
punkt-zbiorki-odpadow-piekary-7
punkt-zbiorki-odpadow-piekary-6
punkt-zbiorki-odpadow-piekary-2
punkt-zbiorki-odpadow-piekary-1
punkt-zbiorki-odpadow-piekary-3

Boisko lekkoatletyczne w Woźnikach - 2017r.

 • Ściany oporowe

 

boisko-lekkoatletyczne-4
boisko-lekkoatletyczne-1
boisko-lekkoatletyczne-2
boisko-lekkoatletyczne-3

Wykonanie fundamentów pod zbiorniki i konstrukcje stalową w Rudnikach - 2017r.

 • Konstrukcje żelbetowe
 • Posadzka przemysłowa

 

fundamenty-pod-zbiornik-rudniki-3
fundamenty-pod-zbiornik-rudniki-1
fundamenty-pod-zbiornik-rudniki-2

Budowa hali magazynowej w Turowie - 2016r.

 • Roboty budowlane
 • Konstrukcje żelbetowe
 • Posadzka przemysłowa

 

budowa-hali-magazynowej-tarnow-1
budowa-hali-magazynowej-tarnow-4
budowa-hali-magazynowej-tarnow-2
budowa-hali-magazynowej-tarnow-3

Budowa punktu rozładunku klinkieru w Rudnikach - 2016r.

 • Konstrukcje żelbetowe

 

punkt-rozladunku-rudniki-4
punkt-rozladunku-rudniki-5
punkt-rozladunku-rudniki-6
punkt-rozladunku-rudniki-7
punkt-rozladunku-rudniki-8
punkt-rozladunku-rudniki-1
punkt-rozladunku-rudniki-3
punkt-rozladunku-rudniki-2

Budowa wiaty w Częstochowie - 2016r.

Kompleksowa realizacja całego obiektu

 • Roboty budowlane
 • Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej
 • Posadzka przemysłowa

 

budowa-wiaty-1
budowa-wiaty-2

Rozbudowa zakładu lakierniczego wraz z wykonaniem wiaty w Częstochowie - 2016r.

Kompleksowa realizacja całego obiektu

 • Roboty budowlane
 • Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej
 • Posadzka przemysłowa

 

zaklad-lakierniczy-1

Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie - 2015r.

 • Montaż zbrojenia

 

kryta-plywalnia-4
kryta-plywalnia-1
kryta-plywalnia-2
kryta-plywalnia-3

Budowa hali produkcyjno - magazynowej z częścią socjalną w Częstochowie - 2015r.

Kompleksowa realizacja całego obiektu:

 • Konstrukcje żelbetowe
 • Montaż słupów żelbetowych prefabrykowanych
 • Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej
 • Montaż torowiska i suwnicy
 • Roboty murarskie
 • Posadzki przemysłowe

 

hala-produkcyjna-czestochowa-5
hala-produkcyjna-czestochowa-4
hala-produkcyjna-czestochowa-1
hala-produkcyjna-czestochowa-2
hala-produkcyjna-czestochowa-3

Budowa hali produkcyjno- magazynowej w Wojkowicach - 2014r.

 • Konstrukcje żelbetowe (fundamenty, ściany podwalinowe, kanały technologiczne).
 • Montaż słupów żelbetowych prefabrykowanych.
 • Montaż konstrukcji wsporczej instalacji technologicznej.
 • Wykonanie belki podtorza suwnicy bramowej wraz z montażem szyn.

 

hala-produkcyjan-wojkowice-4
hala-produkcyjan-wojkowice-5
hala-produkcyjan-wojkowice-6
hala-produkcyjan-wojkowice-7
hala-produkcyjan-wojkowice-8
hala-produkcyjan-wojkowice-1
hala-produkcyjan-wojkowice-2
hala-produkcyjan-wojkowice-3